Scouting, wa kost da?

We weten dat de prijs van een jaar scouting voor uw kind(eren) een belangrijke hap uit uw gezinsbudget kan zijn. We denken aan het jaarlijkse lidgeld, maar ook de weekends en kampen, of het jaarlijkse groepsfeest, of … Maar we vinden ook dat dit voor niemand een reden mag zijn om thuis te blijven!

Volgens het moto van Scouts en Gidsen Vlaanderen: scouting hoeft niet duurder of goedkoper te zijn dan een andere jeugdbeweging, sportorganisatie of culturele hobby. Toch kan de prijs van een jaar scouting voor uw kind(eren) een belangrijke hap uit uw gezinsbudget zijn. Op deze pagina willen we op een transparante manier een overzicht geven van de voornaamste kosten tijdens het scoutsjaaar. Meer informatie over hoe wij financieel kunnen bijspringen kan u hier terugvinden: Scouting op Maat.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 45 (€ 30 vanaf maart). Dit wordt betaald aan het begin van het scoutsjaar en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. € 32,90 van het lidgeld wordt gebruikt om uw scout te verzekeren voor de activiteiten op zaterdag, tijdens weekends en op kamp. Daarnaast ontvangt u De Krak?Boem!, het tijdschrift van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Tot slot wordt de overschot van het lidgeld gebruik voor de algemene werking van onze scouts (verwarming, aankoop van spelmateriaal,...) 

Bij de meeste mutualiteiten kan je een deel van dit inschrijvingsgeld terugkrijgen. Op onze website stellen we de meest voorkomende formulieren ter beschikking. Mocht je bij een andere mutualiteit zitten, kan je altijd aan de leiding vragen om het formulier in orde te brengen.

Het gebruik van deze formulieren is enkel toegestaan als je lid bent van scouts en gidsen Mol-Ezaart. Het foutief gebruik hiervan kan nooit de verantwoordelijkheid zijn van onze scouts.

Download je lidgeld-attest

Weekends

Soms trekt een tak erop uit gedurende het hele weekend. Meestal betreft dit één weekend per semester (twee weekends in het totaal). De kostprijs van een standaard weekend bedraagt €30 maar kan afhankelijk van de locatie en activiteiten van het weekend soms hoger liggen. Onze jongste tak, de kapoenen, doen slechts 1 weekend in de tweede semester maar gaan in de eerste semester op daguitstap.

Kamp

Op het einde van het scoutsjaar gaan we met zen allen op kamp. De kostprijs hiervan is 145 euro vanaf kabouters en welpen. Voor de kapoenen vragen we een bijdrage van 95 euro.

Bij de meeste mutualiteiten kan je een deel van dit kampgeld terugkrijgen. Op onze website stellen we de meest voorkomende formulieren ter beschikking. Mocht je bij een andere mutualiteit zitten, kan je altijd aan de leiding vragen om het formulier in orde te brengen.

Het gebruik van deze formulieren is enkel toegestaan als je mee op kamp bent geweest. Het foutief gebruik hiervan kan nooit de verantwoordelijkheid zijn van onze scouts.

Download je kampattest

De kostprijs voor kampen van alle kinderen jonger dan 14 jaar kan daarenboven door middel van een fiscaal attest afgetrokken worden van de belastingen. Dit kan u hieronder downloaden:

Download je fiscaal attest

Speciale activiteiten

Soms willen we iets speciaals doen tijdens een vergadering (bv. een uitstap naar het zwembad, schaatsbaan,…). Voor dergelijke vergaderingen kan de leiding een extra bijdrage vragen. Zo een vergadering wordt maximaal één keer per semester gehouden en de kostprijs hiervan is normaal beperkt tot € 10.

Het uniform

Het uniform van Scouts en Gidsen is te koop in 1 van de Hopper winkels (kostprijs: €35) vermits de jongste, te snel uit hun kleren groeien, hebben we binnen scouts en gidsen Mol-Ezaart afgesproken dat dit pas verplicht is van de Jonggiver-tak. Ook voor de aankoop van het uniform kan je gebruik maken van Scouting op Maat.

Verder vragen we wel aan iedereen om een trui of T-shirt aan te schaffen van scouts en gidsen Mol-Ezaart. Zo zijn we als groep makkelijk herkenbaar. De kostprijs van een trui bedraagt 20 euro en voor een T-shirt 10 euro.

Scouting op maat

We weten dat de prijs van een jaar scouting voor uw kind(eren) een belangrijke hap uit uw gezinsbudget kan zijn. We denken aan het jaarlijkse lidgeld, maar ook de weekends en kampen, of het jaarlijkse groepsfeest, of … Maar we vinden ook dat dit voor niemand een reden mag zijn om thuis te blijven!

Meer informatie over hoe wij financieel kunnen bijspringen kan u hier terugvinden: Scouting op Maat.