Hoe het begon

Het startschot

In 1955 kreeg VVKS St.-Pieter uit Mol-Centrum de opdracht van het toenmalige scoutsverbond om in de gehuchten Donk, Sluis en Ezaart nieuwe scoutstakken op te richten, voornamelijk gericht op jongverkenner- en verkennertakken.

Dat de oprichting in Mol-Ezaart tot op de dag van vandaag een success is, blijkt uit volgende cijfers: momenteel bestaat onze vereniging uit zo'n 200 personen. In Ezaart leven er ongeveer 500 personen tussen de 7 en 17 jaar. Statistisch gezien is 40% van de Ezaartse jeugd lid van onze beweging. Gezien het aantal andere verenigingen in Ezaart, moeten we zeggen dat we hier een zeer hoog percentage behalen.

De reden van ons success ligt aan onze werking:

 • Scouting Ezaart hanteert nog vele traditionele scoutswaarden.
 • Alle activiteiten zijn voldoende voorbereid en zijn aangepast aan de leeftijd van onze leden.
 • De leiding bestaat uit mensen die minstens 18 jaar zijn en daardoor voldoende verantwoordelijkheid hebben.

Welke takken zijn er in de loop der jaren opgericht?

 • Zondag 22 mei 1955: Eerste officiele activiteit voor jongverkenners en verkenners;
 • 1957: Oprichting van de welpentak;
 • In 1973 startte de Jin-tak;
 • Een volgende belangrijke stap was in 1977 toen er een gidsentak werd opgericht. Vanaf dan was de Jin-tak ook gemengd;
 • In 1979 volgde de logische uitbouw van de meisjesgroep met kabouters en jonggidsen;
 • 1980: Jin II wordt opgericht;
 • 1987 was het jaar waarin de Stam werd opgericht;
 • 1995: Het K-team, bestaande uit actieve leiding, wordt opgericht. In eerste instantie om onder andere bezinningen op weekends te komen organiseren. In de jaren daarvoor was er een Ansarat-team dat ongeveer dezelfde dingen deed. Wanneer Ansarat juist werd opgericht, is niet meer geweten. Het K-team werd enkele jaren later opgeslorpt in de Stamwerking;
 • In 2000 verwelkomden we de kapoenen;
 • In 2003 werd de Stam opgesplitst. Een gedeelte bleef bij de Stam, een ander gedeelte stapte over naar de leidingspoule;
 • In 2016 werd, door het alsmaar stijgende ledenaantal, een nieuwe tak opgericht tussen de Kabouters en de Jonggidsen: de Woudlopers.

In de loop der jaren werden er ook nog enkele "niet-officiële" takken opgericht:

 • 1965: Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan werden de vaderscouts opgericht. De vaderscouts bestond oorspronkelijk uit een groepje vaders van leden en leiding. Tot op de dag van vandaag gaat deze groep nog jaarlijks enkele dagen op kamp.
 • 1981: Als vaderskampen mogen, mogen moederkampen ook. En ook zij gaan nog jaarlijks enkele dagen op kamp.
 • 1995: Het groepje "oud-leiding" wordt opgericht. Zoals de naam het al zegt: dit groepje bestaat uit mensen die ooit leiding zijn geweest van onze jeugdbeweging

Om misverstanden te vermijden willen we nogmaals benadrukken dat dit geen officiele takken zijn binnen Scouting Ezaart, maar al dan niet behoren tot VOSOG (Vereniging voor Oud Scouts & Oud Gidsen).

De scoutslokalen

In de beginperiode kreeg de groep de kelder van de kerk van Ezaart ter beschikking als vergaderruimte. De vlakte achter de kerk werd gebruikt als speelweide.

Daar de vergaderruimte werd gedeeld met andere verenigingen, verhuisde de groep een paar jaar later naar hun eerste lokaal: een kippenhok dat geen dienst meer deed, werd gerestaureerd.

In 1964 verhuisde de groep naar de huidige locatie in de St.-Willebrordusstraat waar ze enkele lokalen bouwden.

Met de oprichting van de meisjestakken was er echter een probleem: er waren niet voldoende lokalen. De oplossing werd al snel gevonden. Op de grote baan in Ezaart stond een leeg pand van de parochie. Oorspronkelijke bedoeling was dat dit pand werd omgevormd tot een Parochiecentrum. Zolang die plannen niet concreet waren, mocht Scouting Ezaart het leegstaande pand gebruiken. Tot 2000 zijn hier vergaderingen doorgegaan met een aantal takken. Het pand werd in december 2006 volledig afgebroken. Hoe het staat met de plannen van de Parochiezaal is ons niet geweten.

Omdat de groep toch liever had om alle lokalen ergens centraal te hebben, werd in 1992 begonnen aan de bouw van enkele nieuwe lokalen vlak achter de oude lokalen. En als dat nog niet voldoende was, werden er in 2000 nog enkele lokalen bijgebouwd. In totaal zijn al onze lokalen zo'n 100 meter lang. En als het aan bepaalde leiding lag, komt er misschien in de toekomst nog een extra lokaal.

Meer informatie over onze groep...

Er valt uiteraard nog veel meer te zeggen over onze groep. Om onze geschiedenis niet in de vergetelheid te brengen, werd er tijdens ons jubileumjaar in 2005 een boek uitgegeven. Meer informatie over dit boek vindt u verder op onze site.